Ārpustiesas parādu atgūšana
PTAC un Valsts Policijas licencēta sabiedrība

Mūsu profesionālie un pieredzes bagātie parādu atgūšanas speciālisti nodrošinās ātru un pats galvenais - efektīvu parādu atgūšanu. Sniedzot ārsputiesas parādu atgūšanas pakalpojumu mēs esam pretimnākoši un ievērojam visas ētikas normas tādā veidā nesabojājot kreditora un debitora līgumattiecības. Mēs rūpējamies ne tikai par savu, bet arī Jūsu reputāciju.

Pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu un Fizisko personu datu aizsardzības likumu un ievētojot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk - PTAC) izdotās vadlīnijas. Skogsrav juridiskais birojs ir PTAC licencēts ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, kas uzrāda atbilstību valstī noteiktajām prasībām par ārpustiesas parādu atgūšanu. 

Kā notiek sadarbības uzsākšana?

 1. Vispārīgas informācijas saņemšana par darījumu būtību, debitoru skaitu un vidējo parāda apmēru
 2. Sadarbības un datu apstrādes līguma noslēgšana attālināti ar e-parakstu vai klātienē
 3. Klients aizpilda debitoru uzskaites veidlapu, kurā norāda nepieciešamo informāciju debitoru reģistrēšanai
 4. Pēc debitoru reģistrācijas 3 dienu laikā tiek uzsākta aktīva ārpustiesas parādu atgūšana

Kā notiek ārpustiesas parādu atgūšana INKASSO ceļā?

 1. Komunikācija ar debitoru izmantojot tālruni, e-pastu un vēstuļu servisu
 2. Debitora informēšana par parādu un nepieciešamību to atmaksāt, piedāvājot to veikt vienā maksājumā vai izveidot maksājuma grafiku
 3. Maksājumu kontrole - ja netiek veikti solītie maksājumi, speciālisti atkārtoti sazinās ar debitoru
 4. Debitora informācija, pamatojoties uz pilnvarojumu tiek reģistrēta Kredītinformācijas birojā
 5. Tāpat Kredītinformācijas birojā tiek reģistrētas arī debitora saistības pret mums (ārpustiesas parādu atgūšanas likumā noteiktais apmērs)
 6. Klientam tiek iesniegta ikmēneša atkaite par rezultātiem

Parādu atgūšana tiesas ceļā?

 1. Juridiskās konsultācijas par parāda piedziņu tiesas ceļā un tā procesu
 2. Pieteikuma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā
 3. Kreditora pārstāvība visa procesa garumā, tai skaitā pārstāvniecība tiesā
 4. Izpildraksta nodošana ZTI un procesa uzraudzība

Licences Nr. PA-2019-012 (derīga līdz 2022. gada 13. oktobrim).

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Vēlaties atgūt savus līdzekļus?

Aizpildiet zemāk pievienoto formu un mēs ar Jums sazināsimies


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.