Katrs klients ir vienīgais klients
PTAC un Valsts policijas licencēts darījuma partneris

Ārpustiesas parādu piedziņa 

Mūsu birojs nodrošina ārpustiesas parāda piedziņu ievērojot visus spēkā esošos normatīvos aktus un profesionālo ētiku. Ārpustiesas parādu piedziņa ir balstīta uz abu pušu sadarbību.

Uzzināt vairāk

Kustamās mantas atgūšana

Nodrošinām pilna cikla kustamas mantas, tas ir, transportlīdzekļu, lauksaimniecības un ceļa tehniku, ražošanas iekārtu u.c. līzinga vai nomas objektu meklēšanu un atgūšanu visā Eiropas teritorijā.


Uzzināt vairāk

Citi juridiskie pakalpojumi    

Civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, AML un sankciju likuma prasību ievērošana. Kredītu apvienošana, refinansēšana, pārstāvība tiesībsargājošās iestādēs u.c.

Uzzināt vairāk

Kaitējuma atlīdzināšana pacientam

Nereti saņemot veselības aprūpes pakalpojumu pacientu veselībai vai pat dzīvībai tiek nodarīts kaitējums, kas radies medicīniskas kļūdas rezultātā. Kļūdas iemesli var būt dažādi, taču ne vienmēr tā ir kādas vienas ārstniecības personas kļūda. Skogsrav saviem klientiem nodrošina pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Ārstniecības riska fondā un konsultācijas kaitējuma atlīdzības saņemšanas procesā.

Sazinies ar mums

Mūsu speciālisti Jums atbildēs dažu stundu laikā un sniegs visu nepieciešamo informāciju