Katrs klients ir vienīgais klients
PTAC un Valsts policijas licencēts darījuma partneris

Ārpustiesas parādu piedziņa 

Mūsu birojs nodrošina ārpustiesas parāda piedziņu ievērojot visus spēkā esošos normatīvos aktus un profesionālo ētiku. Ārpustiesas parādu piedziņa ir balstīta uz abu pušu sadarbību.

Uzzināt vairāk

Kustamās mantas atgūšana

Nodrošinām pilna cikla kustamas mantas, tas ir, transportlīdzekļu, lauksaimniecības un ceļa tehniku, ražošanas iekārtu u.c. līzinga vai nomas objektu meklēšanu un atgūšanu visā Eiropas teritorijā.


Uzzināt vairāk

Citi juridiskie pakalpojumi    

Civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, AML un sankciju likuma prasību ievērošana. Kredītu apvienošana, refinansēšana, pārstāvība tiesībsargājošās iestādēs u.c.

Uzzināt vairāk

NILLTFN un sankcijas

NILLTFN un sankciju procedūras, iekšējās kontroles sistēmas izveide, KYC

Saņēmāt vēstuli?

Sazinieties ar mums, lai izveidotu atmaksas plānu kopā