Vēlaties saņemt konsultāciju?

Kustamas mantas atgūšana

Skogsrav ir PTAC un Valsts Policijas licencēts uzņēmums, kurš saviem klientiem sniedz nomas un līzinga objektu atgūšanu visā Eiropas teritorijā. Skogsrav savā darbības laikā ir veiksmīgi atguvis vairāk kā 1000 dažādus līzinga un nomas objektus, kuru skaitā ir vieglās automašīnas, lauksaimniecības tehnika, ceļu būves tehnika, ražošanas iekārtas u.c. Skogsrav veicot atgūšanu par prioritāti izvirza savu un klienta reputāciju.

Uzzināt vairāk
.

Ārpustiesas parādu piedziņa

Ārpustiesas parādu piedziņa

Skogsrav ir PTAC licencēts uzņēmums, kurš saviem klientiem sniedz ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. Ārpustiesas parādu piedziņa ir uz brīvprātību balstīts atrisinājums pušu starpā. Skogsrav uzdevums ir panākt, ka kreditoram tiek atgriezti līdzekļi, tomēr arī sniedzot šādu pakalpojumu Skogsrav uzdevums ir saglabāt klienta reputāciju un panākt abu pušu apmierinājumu izvairoties no tiesvedības un ar to saistītu izdevumu rašanās.

Uzzināt vairāk

Kredītu apvienošana, finansēšana

Kredītu apvienošana, finansēšana

Skogsrav saviem klientiem piedāvā juridisku palīdzību darījumu noformēšanā un uzraudzībā, kas saistīti ar dažādu saistību apvienošanu, dzēšanu, pretenziju izteikšanu, summu precizēšanu un pārrēķināšanu. Skogsrav sadarbības partneri ir uzticami un sabiedrībā zināmi banku un nebanku kreditētāji. Skogsrav saviem klientiem nodrošina arī dažādu problēmsituāciju atrisinājumus kā piemēram gadījumos, kad nekustamais īpašums nonācis izsolē, taču īpašnieks to vēlas saglabāt.

Sazināties

NILLTFN un sankciju režīmi

NILLTPFN un sankciju režīmi

Mūsu sertificētie juristi AML jomā izveidos Jūsu saimnieciskajai darbībai atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu un palīdzēs citos ar AML un Sankciju saistītos jautājumos - partneru pārbaude, dokumentēšana, u.c. Mūsu topošajiem klientiem skaidrojam, ka likuma subjektiem IKS izveide ir būtiski nepieciešama jau šodien vairāku iemeslu dēļ. Pirmais no iemesliem ir uzņēmuma drošība un riska novēršana iesaistoties darījumos ar sankcionētām personām vai netīša iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmā.

Uzzināt vairāk

Nekustamā īpāšuma darījumi

Nekustamais īpašums

Skogsrav saviem klientiem nodrošina konsultācijas un darījuma dokumentācijas sagatošanu un procesu uzraudzību darījumos ar nekustamo īpašumu. Īpašumu pārdošana, izīrēšana un noma, līgumu sastādīšana u.c. Skogsrav nodrošina arī tādu pakalpojumu kā izlikšana no dzīvojamām un nedzīvojamām telpām un to atbrīvošanu no nevēlama īrnieka/nomnieka.

Sazināties

Uzņēmumu reģistrēšana un apkalpošana

Jaunuzņēmumu apkalpošana

Uzņēmuma reģistrācijas dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā, darba līgumi, preču zīmes, patenti, intelektuālais īpašums, rēķinu un pavadzīmju izstrāde, ārpakalpojumi un partneru uzticamības pārbaude, licenču saņemšana, dalībnieku līgumu sastādīšana, u.c.

Sazināties

Uzņēmumu apkalpošana un juridiskais atbalsts

Uzņēmumu apkalpošana

Līgumi un vienošanās, darba līgumi un uzteikšana, sadarbības partneru pārbaude, procesu audits, dokumentu sagatavošana licenču saņemšanai, uzņēmumu reorganizācija, maksātnespēja, nodalīšana, dalībnieku vai valdes maiņa, nestandarta risinājumi.

Sazināties

Kriminālprocesu uzsākšana un pārstāvība

Krimināllietas

Skogsrav juridiskais birojs nodrošina saviem klientiem pārstāvību tiesībsargājošās iestādēs - sagatavošanās darbību veikšana pirms vēršanās Valsts policijā, dokumentu sagatavošana un rakstīšana, informācijas un pierādījumu vākšana. Skogsrav specializējas krāpniecības shēmu atklāšanā un noziedzīgiem nodarījumiem pret svešu mantu.

Sazināties

Pacienta kaitējums un atlīdzināšana

Kaitējuma atlīdzināšana

Nereti saņemot veselības aprūpes pakalpojumu pacientu veselībai vai pat dzīvībai tiek nodarīts kaitējums, kas radies medicīniskas kļūdas rezultātā. Kļūdas iemesli var būt dažādi, taču ne vienmēr tā ir kādas vienas ārstniecības personas kļūda. Skogsrav saviem klientiem nodrošina pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Ārstniecības riska fondā un konsultācijas kaitējuma atlīdzības saņemšanā.

Uzzināt vairāk

Maksātnespēja

Maksātnespēja un reorganizācija

Ja rodas apstākļi, kuros rodas grūtības norēķināties ar kreditoriem Maksātnespējas likums paredz iespēju fiziskai vai juridiskai personai uzsākt maksātnespējas procesu. Likuma mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. Skogsrav pakalpojumi sevī ietvers dokumentu sagatavošanu iesniegšanai tiesā MNP uzsākšanai un izbeigšanai, komunikācija ar klienta kreditoriem un maksātnespējas administratoru, tāpat arī jebkuru citu dokumentu sagatavošanu MNP ietvaros.

Sazināties

Laulības šķiršana

Šķirot laulību nereti rodas strīdus situācijas, kurās nepieciešams rast izsvērtu risinājumu. Laulības šķiršanas būtiskākie jautājumi ir saskarsmes tiesības ar nepilngadīgiem bērniem, to apgādību, uzturlīdzekļiem un mantas šķirtību. Sniedzot juridisku palīdzību laulības šķiršanas lietās cenšamies panākt rezultātu savstarpēji vienojoties u noslēdzot vienošanos pie notāra. Ja kāda no pusēm kategoriski atsakās vienoties, tiek iesniegts pieteikums tiesā par laulības šķiršanu.

Sazināties

Citi juridiskie pakalpojumi

Lai arī neatradāt šobrīd nepieciešamo pakalpojumu, esam pārliecināti, ka mūsu pieredzējušo juristu komanda spēs Jums palīdzēt. Diemžēl nav iespējams ietvert visas dzīves situācijas, tāpat arī pakalpojumus, tāpēc lūdzam sazināties ar mums un mēs Jums sniegsim atbildi uzreiz kā saņemsim Jūsu vēstuli.

Sazināties