Mūsu pakalpojumi
Efektīvi un pārliecinoši

Juridiskie pakalpojumi

Skogsrav galvenokārt specializējas sekojošās nozarēs: civiltiesības, kirmināltiesības un veselības aprūpes tiesības. Starp mūsu pakalpojumiem atradīsiet tādus pakalpojumus kā kustamas mantas atgūšana, bankas kontu atvēršana, uzņēmumu nodalīšana, licenču un atļauju saņemšana, pārstāvība Valsts policijā un Prokuratūrā, pieteikumu iesniegšana Ārstniecības riska fondā, u.c.

Apskatīt

Kustamas mantas atgūšana

Skogsrav ir PTAC un Valsts Policijas licencēts uzņēmums, kurš saviem klientiem sniedz nomas un līzinga objektu atgūšanu visā Eiropas teritorijā. Skogsrav savā darbības laikā ir veiksmīgi atguvis vairāk kā 1000 dažādus līzinga un nomas objektus, kuru skaitā ir vieglās automašīnas, lauksaimniecības tehnika, ceļu būves tehnika, ražošanas iekārtas u.c. Skogsrav veicot atgūšanu rūpējas par klienta reputāciju. 

Uzzināt vairāk
.

Ārpustiesas parādu piedziņa

Skogsrav ir PTAC licencēts uzņēmums, kurš saviem klientiem sniedz ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. Ārpustiesas parādu piedziņa ir uz brīvprātību balstīts atrisinājums pušu starpā. Skogsrav uzdevums ir panākt, ka kreditoram tiek atgriezti līdzekļi, tomēr arī sniedzot šādu pakalpojumu Skogsrav uzdevums ir saglabāt klienta reputāciju un panākt abu pušu apmierinājumu izvairoties no tiesvedības un ar to saistītu izdevumu rašanās.

Uzzināt vairāk

Kredītu apvienošana, finansēšana

Skogsrav saviem klientiem piedāvā juridisku palīdzību darījumu noformēšanā un uzraudzībā, kas saistīti ar dažādu saistību apvienošanu, dzēšanu, pretenziju izteikšanu, summu precizēšanu un pārrēķināšanu. Skogsrav sadarbības partneri ir uzticami un sabiedrībā zināmi banku un nebanku kreditētāji. Skogsrav saviem klientiem nodrošina arī dažādu problēmsituāciju atrisinājumus kā piemēram gadījumos, kad nekustamais īpašums nonācis izsolē, taču īpašnieks to vēlas saglabāt. 

Uzzināt vairāk

NILLTFN un sankciju režīmi

Skogsrav saviem klientiem nodrošina tādus ar AML un Sankciju režīmiem saistītus pakalpojumus kā iekšējo kontroles sistēmu audits un izveide, klientu un sadarbības partneru pārbaude un izziņu sniegšana, AML un sankciju procedūru ievērošanas izstrāde u.c. Skogsrav pieredze ir dažādu uzņēmumu apkalpošana Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, kuru skaitā ir nebanku kreditētāji, maksātnespējas administratori, brokeri u.c.

Uzzināt vairāk