Kustamas mantas atgūšana
PTAC un Valsts Policijas licencēta sabiedrība

SIA "Skogsrav" ir PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centra) un Valsts Policijas licencēts uzņēmums ar spēkā esošu ārsputiesas parādu atgūšanas licenci un detektīvsabiedrības licenci. Mēs nodrošinām pilnu kustamas mantas atgūšanas pakalpojumu, sākot ar komunikāciju ar klienta nomnieku, transportlīdzekļa meklēšanu, atgūšanu no nomnieka, trešajām personām, autoservisiem, maksas autostāvvietām un citām vietām. Nodrošinām arī pilnu pārstāvniecību tiesībsargājošās iestādēs, sagatavojot un iesniedzot dokumentus kriminālprocesa uzsākšanai un transportlīdzekļa izsludināšanai meklēšanā. 

Minētais var ietvert lielu veicamā darba apjomu, bet būtiskākais, ka apmaksa par mūsu pakalpojumiem ir jāviec tikai pēc transportlīdzekļa atgūšanas un nogādāšanas stāvlaukumā. Gadījumā, ja pēc uzdevuma nodošanas mums, nomnieks pats nogādās transportlīdzekli norādītajā stāvlaukumā, maksa par pakalpojumu būs mazāka.

Katra transportlīdzekļa atgūšana notek sastādot transportlīdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu, kurā tiek fiksēta transportlīdzekļa atgūšanas vieta, informācija par pusi, kura nodod transportlīdzekli, līzinga/nomas līguma numurs, transportlīdzekļa dati, tā defeki un cita svarīga informācija. Katrs atgūtais transportlīdzeklis pie atgūšanas tiek fotografēts. Gadījumā, ja transportlīdzeklī ir nomnieka privātās mantas, nepieciešamības gadījumā nodrošinām šo mantu aprakstu, ievietošanu glabāšanas konteineros un terminētu bezmaksas uzglabāšanu.

Pēc transportlīdzekļa novietošanas stāvlaukumā viens transportlīdzekļa pieņemšanas nodošanas akta eksemplārs un atskaite, kurā būs atgūtā transportlīdzekļa bildes, norādīta atgūšanas, un nogādāšanas vietā tiks iesniegta mūsu klientam.

Kustamas mantas atgūšanu ārpus Latvijas Republikas robežām veicam tikai ar klienta saskaņojumu.

Ārpustiesas parādu atgūšanas licences Nr. PA-2022-8 (derīga līdz 2025. gada 13. oktobrim)

Komunikācija ar debitoriem

Bieži vien iesaistoties trešajai pusei, debitori apzinās situācijas nopietnību un nereti šī komunikācija noved pie labprātīgas līzinga objekta novietošanas stāvlaukumā. Komunikāciju ar debitoriem veic juristi ievērojot ētikas normas.

Līzinga, nomas objektu meklēšana

Situācijās, kad nav iespējams vienoties par līzinga objekta labprātīgu novietošanu vai arī nav iespējams sazināties ar debitoru, tiek uzsākta līzinga objekta meklešana, pārbaudot klienta uzrādītās , kā arī lietas ietvaros citas iegūtās iespējamās līzinga objekta atrašanās vietas vai personas, pie kurām līzinga objekts var atrasties.

Pēc līzinga, nomas objekta atrašanas

Atrodot līzinga objektu cenšamies panākt vienošanos par labprātīgu līzinga objekta nodošanu, kas sevī ietver arī aizdedzes atslēgu un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības nodošanu. Pie līzinga objekta izņemšanas tiek sastādīts un parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, kurā tiek fiksēta vieta, datums, transportlīdzekļa vizuālais stāvoklis, privāto mantu esamība un citi svarīgi faktori.

Līzinga, nomas objektu transportēšana

Līzinga objektu pārvietošanu veicam gan paši, gan izmantojot mūsu ilggadējus sadarbības partnerus transportlīdzekļu evakuēšanas jomā. Mūsu rīcībā ir pieejama gan tehnika vieglajiem transportlīdzekļiem, gan arī tehnika, lai pārvietotu kravas furgonus, puspiekabes, lauksaimniecības tehniku, ceļu būves tehniku, ražošanas iekārtas u.c.

Pieteikt pakalpojumu

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.