Kustamās mantas atgūšana
PTAC un Valsts Policijas licencēta sabiedrība

SIA "Skogsrav" ir PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centra) un Valsts Policijas licencēts uzņēmums ar spēkā esošu ārsputiesas parādu atgūšanas licenci un detektīvsabiedrības licenci. Mēs nodrošinām pilnu kustamas mantas atgūšanas pakalpojumu, sākot ar komunikāciju ar klienta nomnieku, transportlīdzekļa meklēšanu, atgūšanu no nomnieka, trešajām personām, autoservisiem, maksas autostāvvietām un citām vietām. Nodrošinām arī pilnu pārstāvniecību tiesībsargājošās iestādēs, sagatavojot un iesniedzot dokumentus kriminālprocesa uzsākšanai un transportlīdzekļa izsludināšanai meklēšanā. 

Minētais var ietvert lielu veicamā darba apjomu, bet būtiskākais, ka apmaksa par mūsu pakalpojumiem ir jāviec tikai pēc transportlīdzekļa atgūšanas un nogādāšanas stāvlaukumā. Gadījumā, ja pēc uzdevuma nodošanas mums, nomnieks pats nogādās transportlīdzekli norādītajā stāvlaukumā, maksa par pakalpojumu būs mazāka.

Katra transportlīdzekļa atgūšana notek sastādot transportlīdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu, kurā tiek fiksēta transportlīdzekļa atgūšanas vieta, informācija par pusi, kura nodod transportlīdzekli, līzinga/nomas līguma numurs, transportlīdzekļa dati, tā defeki un cita svarīga informācija. Katrs atgūtais transportlīdzeklis pie atgūšanas tiek fotografēts. Gadījumā, ja transportlīdzeklī ir nomnieka privātās mantas, nepieciešamības gadījumā nodrošinām šo mantu aprakstu, ievietošanu glabāšanas konteineros un terminētu bezmaksas uzglabāšanu.

Pēc transportlīdzekļa novietošanas stāvlaukumā viens transportlīdzekļa pieņemšanas nodošanas akta eksemplārs un atskaite, kurā būs atgūtā transportlīdzekļa bildes, norādīta atgūšanas, un nogādāšanas vietā tiks iesniegta mūsu klientam.

Kustamas mantas atgūšanu ārpus Latvijas Republikas robežām veicam tikai ar klienta saskaņojumu.

Ārpustiesas parādu atgūšanas licences Nr. PA-2019-012 (derīga līdz 2022. gada 13. oktobrim)

Komunikācija

Auto meklēšana

Bieži vien iesaistoties trešajai pusei, debitori apzinās situācijas nopietnību un nereti šī komunikācija noved pie labprātīgas līzinga objekta novietošanas stāvlaukumā. 

Meklēšana

Auto atgūšanaSituācijās, kad nav iespējams vienoties par līzinga objekta labprātīgu novietošanu vai arī nav iespējams sazināties ar debitoru, tiek uzsākta līzinga objekta meklešana, pārbaudot klienta uzrādītās , kā arī lietas ietvaros, citas iegūtās iespējamās līzinga objekta atrašanās vietas. 

Pēc atrašanas

Kustamas mantas atgūšana

Atrodot līzinga objektu mēs cenšamies sazināties ar debitoru vai citu personu, kuras lietošanā ir līzinga objekts un vienoties par tā labprātīgu nodošanu parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu. 

Transportēšana

Nomas tehnikas meklēšana un atgūšana

Situācijā, kad līzinga objekts tiek nodots labprātīgi, tam ir spēkā esoša OCTA polise un Tehniskā apskate, mēs veicam līzinga objekta transportēšanu paši. Gadījumā, ja tā tehniskais stāvoklis var apdraudēt citus satiksmes dalībniekus, mūsu veselību un drošību, tad izmantojam savu sadarbības partneru pakalpojumus auto transportēšanas jomā. 

Pieteikt pakalpojumu

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.