Pacientu tiesības uz atlīdzību

Eiropas Savienības veiktie pētījumi liecina, ka ik gadu no 8% līdz 12% gadījumos pacienti cieš no nevēlama notikuma ārstniecības procesa laikā, kas rezultējas ar kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai. Vairāk kā pusē gadījumu nevēlamie notikumi varēja tikt novērsti ieviešot riskus mazinošus pasākumus ārstniecības iestādē.

Par pacientu drošību

Pacientu drošība ir termins, kurš raksturo konkrētu ar veselības aprūpi saistītu disciplīnu. Pacientu drošība ir ar veselības aprūpi saistīta nevajadzīga kaitējuma riska samazināšana līdz pieņemamam minimumam. Pieņemams minimums attiecas uz kolektīvajiem jēdzieniem par pašreizējām zināšanām, pieejamajiem resursiem un kontekstu, kādā tika veikta aprūpe salīdzinājumā ar risku, ka tā netiks veikta vai tiks izvēlēts cits aprūpes plāns. Turpat kaitējums saistas ar kļūdām un kļūdas medicīnā no pacientu drošības aspekta ir saistītas tieši ar sistēmiskām kļūdām, kuras nav radušās, tāpēc, ka pacienta stāvoklis ir bijis reti sastopams un īpašs vai arī kāda konkrēta ārstniecības persona būtu pieļāvusi kļūdu.  Kļūdas galvenokārt rodas dažādu iekšēju nesaskaņotu sistēmisku darbību rezultātā, resursu nepietiekamībā vai nepareizā to plānošanā.

Izslēgt pacientam nodarītā kaitējuma risku pavisam nav iespējams, ņemot vērā medicīnas dinamisko dabu un iesaistītā personāla daudzumu ārstniecības procesā. Risks, ka kaitējums pacientam var tikt nodarīts pastāv pie jebkuras sarežģītas un mazāk sarežģītas manipulācijas un ne tikai. Kaitējums var tikt nodarīts arī ikdienas stacionārajā aprūpē, kā piemēram nepareizu zāļu ievadīšana pacientam pārskatoties to nosaukumā, kurš rakstīts ar roku. Arī šādas kļūdas rezultātā pacientam tiek nodarīts nozīmīgs kaitējums, kurš var rezultēties ar neatgriežamām sekām pacienta veselībai vai pat letālu iznākumu. Šādu kļūdu pieļaušanai arī protams ir savi iemesli un lai arī marķējums būtu datorrakstā, kļūda tāpat var tikt pieļauta. 

Primum non nocere

Koncepcija, ka pacientiem, saņemot medicīnisko aprūpi, var tikt nodarīts kaitējums, ir zināms jau tūkstošiem gadu, kopš Hipokrāts deklarēja frāzi "vispirms nedariet kaitējumu".

Par pacientu tiesībām uz atlīdzību

Saskaņā ar 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes izdoto Direktīvu 2011/24/ES, kā rezultātā tika izdarīti grozījumi PTL 16. panta pirmajā, tika izveidots Ārstneicības riska fonds (turpmāk - ĀRF), kurš pēc savas būtības ir ārstniecības personu civiltiesiskā atbildība, kas vienlaicīgi neparedz juridisku atbildību.  Ar ĀRF izveidošanu tika būtiski atvieglots atlīdzinājuma pieprasīšanas un saņemšanas process pacientiem par viņu veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu. ĀRF tika izveidots, apzinoties, ka ārstniecība vienmēr ir saistīta ar noteiktu risku. ĀRF darbības galvenie principi:

  • ĀRF darbība nav vērsta uz ārsta sodīšanu, un pacientam ir tiesības uz atlīdzību par nodarīto kaitējumu arī tad, ja ārsts visu ir izdarījis pēc labākās sirdsapziņas un nav konstatējama vainojama ārsta rīcība
  • Atlīdzība par pacienta veselībai nodarīto kaitējumu no ĀRF tiek aprēķināta pēc konkrētas formulas, ņemot vērā ekspertīzes rezultātā inspekcijas konstatēto kaitējuma atlīdzības procentuālo apmēru. 
  • Latvijā pacientam ar atlīdzības pieprasījumu jāvēršas ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas. 
  • Pacients nav tiesīgs prasīt atlīdzinājumu no ĀRF, ja ir saņēmis to civiltiesiskā vai kriminālprocesuālā kārtībā. Turpat jānorāda, ka šāds noteikums nedarbojas, ja pacients saņēmis atlīdzību no ĀRF. 
  • Atlīdzības maksimālais apmērs noteikts 142 290 euro.

Pieteikuma iesniegšana

Lai iesniegtu pieteikumu Veselības inspekcijā, nepieciešams pirmšķietami secināt, vai vispār ir nodarīts kaitējums un vai šis kaitējums ir bijis paredzams. Mūsu juristi novērtēs Jūsu sniegto informāciju un dos atbildi par to vai ir pamats vērsties Ārstniecības riska fondā. Tāpat nepieciešams hronoloģiskā secībā sakārtot notikuma gaitu, iesaistītās ārstniecības iestādes un ārstniecības personas.

Lai saņemtu atlīdzību lūdzam sazināties ar mums un mūsu juristi ar Jums sazināsies tajā pašā dienā. Lai pieteiktu pakalpojumu, lūdzam aizpildīt zemāk esošo formu.

Vēlos pieteikt atlīdzību

Mēs ar Jums sazināsimies stundas laikā pēc Jūsu informācijas saņemšanas.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.