Privātdetektīvu pakalpojumi
Rezultāts un konfidencialitāte

Personas novērošana

Detektīvs veic personas novērošanu to fiksējot ar foto un/vai video ierīcēm. Persona var tikt novērota pārvietojoties ar kājām, auto, sabiedrisko transportu, avio transportu, dzelzceļu u.c.

Objekta novērošana

Detektīvs veic konkrēta objekta novērošanu, fiksējot kustību un personas, kuras apmeklē objektu. Detektīvs visas kustības un darbības ap objektu fiksē izmantojot foto un/vai video ierīces.

Sadarbības partneru pārbaude

Ņemot vērā ilgstošu darba pieredzi un datubāzi, veicam sadarbības partneru analīzi un pārbaudi - negodīgas prakses pārbaude, vēsturiskā dalība citos uzņēmumos, krāpniecības riski u.c.

Darbinieku intervija

Nodrošinam darbinieku atlasi uzņēmumos, uzdodot jautājumus un analizējot potenciālā darbinieka uzvedību sniedzot atbildes. Tādā veidā iespējams izvairīties no tāda darbinieka pieņemšanas darbā, kur pastāv krāpniecības, informācijas pārneses u.c. riski.

Laulības pārkāpumi

Sniedzam pakalpojumu, kurā tiek vākti pierādījumi tam, ka otrs laulātais pārkāpj laulātā pienākumus un tiesības. Pierādījumu vākšanā ietilpst personas novērošana, foto un video fiksācija  un rakstiskas atskaites sagatavošana klientam. 

Debitoru meklēšana

Viena no uzņēmuma specialitātēm ir darbs ar debitoriem. Debitori ar mērķi izvairīties no saistību atmaksas pamet Latviju un uzturas citā valstī. Lai veiktu starptautisku piedziņu, nepieciešama debitora dzīvesvietas adrese. 

Pieteikt pakalpojumu