Juridiskie pakalpojumi

Kustamu mantu atgūšana

Kustamas mantas, galvenokārt transportlīdzekļu un citu līzinga un nomas objektu meklēšana un pārņemšana visā Eiropas teritorijā. Skogsrav savā darbības laikā atguvis vairāk kā 1000 līzinga un nomas objektu, kuru skaitā ir gan transportlīdzekļi, gan būvniecības un ceļu tehnika. 

Uzzināt vairāk

Nekustamais īpašums

Skogsrav saviem klientiem nodrošina konsultācijas un darījuma dokumentācijas sagatošanu un procesu uzraudzību darījumos ar nekustamo īpašumu. Īpašumu pārdošana, izīrēšana un noma, līgumu sastādīšana u.c. Skogsrav nodrošina arī tādu pakalpojumu kā izlikšana no dzīvojamām un nedzīvojamām telpām un to atbrīvošanu no nevēlama īrnieka/nomnieka.

Sazināties

Reorganizācija

Komunikācija ar kreditoriem un debitoriem, uzņēmuma reorganizācija, maksātnespēja, refinansēšana. Skogsrav praksē ir arī dažāda lieluma uzņēmumu nodalīšana.

Sazināties

Krimināllietas

Skogsrav juridiskais birojs nodrošina saviem klientiem pārstāvību tiesībsargājošās iestādēs - sagatavošanās darbību veikšana pirms vēršanās Valsts policijā, dokumentu dagatavošana un rakstīšana, informācijas un pierādījumu vākšana. Skogsrav specializējas krāpniecības shēmu atklāšanā un noziedzīgiem nodarījumiem pret svešu mantu.

Sazināties

Bankas un finanses

Skogsrav saviem klientiem piedāvā juridisku palīdzību darījumu noformēšanā un uzraudzībā, kas saistīti ar dažādu saistību apvienošanu, dzēšanu, pretenziju izteikšanu, summu precizēšanu un pārrēķināšanu. Skogsrav sadarbības partneri ir uzticami un sabiedrībā zināmi banku un nebanku kreditētāji. Skogsrav saviem klientiem nodrošina arī dažādu problēmsituāciju atrisinājumus kā piemēram gadījumos, kad nekustamais īpašums nonācis izsolē, taču īpašnieks to vēlas saglabāt. 

Sazināties

Uzņēmumu dibināšana

Skogsrav saviem klientiem nodrošina dokumentu sagatavošanu iesniegšanai uzņēmumu reģistrā, izmaiņu veikšanu, bankas kontu atvēršanu Latvijas kredītiestādēs un ar to saistītu pamatojošo skaidrojumu sagatavošanu. Pie uzņēmumu dibināšanas ietilpst arī nepieciešamo atļauju, licenču un sertifikātu saņemšana.

Sazināties

Kaitējuma atlīdzināšana

Nereti saņemot veselības aprūpes pakalpojumu pacientu veselībai vai pat dzīvībai tiek nodarīts kaitējums, kas radies medicīniskas kļūdas rezultātā. Kļūdas iemesli var būt dažādi, taču ne vienmēr tā ir kādas vienas ārstniecības personas kļūda. Skogsrav saviem klientiem nodrošina pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Ārstniecības riska fondā un konsultācijas kaitējuma atlīdzības saņemšanā.

Uzzināt vairāk

Administratīvās tiesības

Iesniegumu un citu dokumentu sagatavošana iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēs. Administratīvo aktu apstrīdēšana, dokumentu sagatavošana licenču un sertifikātu saņemšanai.

Sazināties